NÁŠ TÝM

Mgr. Anežka Čížková
Terapeutka skupiny Alfa a Beta

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Získala Merillovo stipendium, v rámci kterého se účastnila semestrálního pobytu na Hampshire Collage v Massachuses, USA. Prošla kompletním kurzem krizové intervence. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (Dětská sekce). Aktuálně pracuje jako psycholog ve zdravotnictví v psychologické ambulanci (INEP, Psychologie Praha). Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Působila jako konzultant na Lince Bezpečí, pracovala jako školní psycholog na ZŠ. Byla vedoucí skautského oddílu Protěž, podílela se na vzdělávacích i pobytových akcích Scio.

Mgr. Tereza Knotková
Terapeutka skupiny Alfa

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olo­mouci. V průběhu studia absolvovala program Erasmus+ v holandském Groningenu. Prošla kompletním kurzem telefonické krizové intervence. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii a ročního výcvikového kurzu Terapie hrou. Aktuálně pracuje jako psycholožka v Pražské pedagogicko-psychologické poradně a jako krizová interventka na Lince bezpečí. Byla vedoucí skautského oddílu Modrý klíč, nyní se podílí na skautském vzdělávacím kurzu ČLK Pupava.

Markéta Reichelová

Studuje jednooborovou psychologii na Filosofické univerzitě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala půlroční studijní pobyt v rámci programu Erasmus. Od roku 2005 působila ve skautském oddílu Protěž. Absolvovala kurz Úvod do krizové intervence - první pomoc při psychické krizi. Je akreditovaným pracovníkem v sociálních službách. V současné chvíli pracuje jako pracovní a sociální terapeut v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a jako síťař.

Mgr. Anna Ohnisková

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia absolvovala studijní stáž na University of Copenhagen. V rámci pracovní stáže v organizaci The Wilderness Foundation UK se seznámila s různými možnostmi využití přírody ve skupinové terapii dětí. Působila na Lince bezpečí jako krizová interventka, jako školní psycholožka na ZŠ a psycholožka v krizovém centru se zaměřením na práci s dětmi ohrožené syndromem CAN. Věnuje se diagnostice a terapii dětí v ambulanci klinické psychologie. Je frekventantkou výcviku psychoanalytické skupinové psychoterapie v České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.

Mgr. Richard Kubrický
Terapeut skupiny Gama

Vystudoval jednooborovou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Prošel kurzem telefonické i chatové krizové intervence a dvěma koučovacími výcviky. Je frekventantem komunitně-skupinového daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku. Dříve pracoval jako krizový intervent na různých linkách důvěry. Aktuálně pracuje jako psychoterapeut v centru DA a také jako lektor primární prevence v projektu Linka bezpečí naživo, který je určen hlavně žákům základních a středních škol. Má letité zkušenosti v rámci vedení dětských táborů na Moravě.

BcA et Bc. Augustina Micková
Koterapeutka skupiny Gama

Je studentka jednooborové psychologie v poslední ročníku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prošla komplexním výcvikem v krizové intervenci a v současné době je frekventantkou psychoterapeutického výcviku zaměřeného na skupinovou terapii v Institutu aplikované psychoanalýzy. Má bohaté zkušenosti s prací s dětmi i mládeží. Několik let pracovala jako kontaktní pracovnice a koordinátorka terénního programu pro děti a mládež oddělení Beztíže pod DDM Praha 3. Spoluorganizovala resocializační pobyty pro dospívající ve spolupráci s OSPOD na Praze 10 a v minulosti pracovala též jako asistentka pedagoga pro děti se specifickými poruchami učení. Dále absolvovala stáž v Sananimu, Terapeutické komunitě Kaleidoskop, Psychiatrické nemocnici Bohnice, ve Všeobecné fakultní nemocnici, v Psychiatrické nemocnici Červený Dvůr.

Bc. Tereza Horáčková
Koterapeutka skupiny Gama

Vystudovala bakalářské studium psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti pracuje na pozici casemanagerka - psycholožka v organizaci Bona, zaměřující se na podporu lidí se zkušeností s duševním onemocněním. V rámci práce vede seberozvojové skupiny, poskytuje psychologické poradenství a krizovou intervenci. Od roku 2024 je frekventantkou výcviku daseinsanalytické psychoterapie. Má dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi a dětskými kolektivy v rámci programů primární prevence, jako vedoucí edukačních a volnočasových programů, táborových skupin i adaptačních kurzů.

Mgr. Sára Nekvasilová
Terapeutka skupiny Beta

Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala výcvik v telefonické a chatové krizové intervenci a výcvik v somatickém koučování. Aktuálně je frekventatkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v rodinné systemické terapii v Dialogickém institutu pro psychoterapii. Pracuje jako krizová interventka na Lince bezpečí a jako lektorka primární prevence v rámci projektu Linka bezpečí Naživo. Pracuje také v Terapeutickém centru Modré dveře v Říčanech.

PhDr. Markéta Kavale
Odborný garant

V současné době pracuje v soukromé psychoterapeutické praxi. Jejími klienty jsou jak dospělí, tak i děti. Je klinickou psycholožkou, členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Za své učitele považuje Zdeňka Matějčka, Serge Lebovici, René Diatkina, Václava Mikotu a Lucii Luckou. Absolvovala zahraniční studijní pobyt v letech 1991–1994 Francie, Paříž, Hopital Avicenne – Service de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (prof. Philippe Mazet a Serge Lebovici) Universita Paris V., X. a XIII., Centrum A.Bineta (prof. René Diatkine, Alain Gibeault, aj.) V Terapii Venku poskytuje odborné supervize.

Jiří Klimenta
Grafik

Student ateliéru Intermédia II na pražské Akademii výtvarných umění pod vedením Dušana Záhoranského, Pavly Scerankové a Romana Štětiny. Absolvent bakalářského studijního programu Užitá fotografie na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, v jehož průběhu absolvoval semestrální program Erasmus+ ve francouzském Orléans. Aktivní vedoucí ve skautském oddílu Protěž. V současné době se zabývá volnou, převážně malířskou tvorbou, s přesahy do ilustrace, grafického designu, fotografie a práce s objektem.

Mgr. Kamila Francová
Právní poradenství

Advokátka zapsaná v České advokátní komoře, Terapii Venku poskytuje právní poradenství. Vystudovala právo a právní vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, během toho absolvovala i studijní stáž na Uppsala University ve Švédsku. V současné době působí v advokátní kanceláři barta.legal, ve své praxi se zaměřuje mimo jiné na právní poradenství start-upům a jiným začínajícím projektům nebo na problematiku ochrany osobních údajů.