NÁŠ PŘÍBĚH

Inspirací pro vznik Terapie Venku byly naše zkušenosti ze skautských oddílů. Odmala jsme byly zvyklé jezdit do přírody, fungovat v kolektivu a později se jako vedoucí starat o mladší. Zároveň jsme vyrůstaly v komunitě, která má společné hodnoty, stará se o lidi a prostředí kolem sebe.

Jako terapeutky ve zdravotnictví, školství či sociálních službách jsme se brzy shodly, že nám určitý rozměr v práci s dětmi chybí. V městském prostředí lze velmi těžko využívat zážitkovou terapii a zcela chybí možnost práce v přírodě. Oba tyto prvky mají výrazný pozitivní vliv na duševní zdraví, a přesto není tato praxe v Česku rozšířená. To jsme se rozhodly změnit.

Projekt vznikl těsně po pandemii koronaviru, kdy jsme začaly krizi v oblasti dětské psychologie vnímat na vlastní kůži – ať už ve zdravotnických zařízeních, kde výrazně rostly čekací doby, nebo na tísňových linkách pro děti, kam začalo být obtížné se dovolat. Nárůst psychických problémů u dětí během pandemie nám potvrzoval, jak zásadní je mít kolem sebe vrstevnickou skupinu a mít se komu svěřit. Psychický stav dětí se bohužel zhoršuje i po pandemii a dále se snižuje dostupnost odborné péče. To je pro nás jasná zpráva, že založení Terapie Venku bylo správným krokem.

Vznik Terapie Venku nebyl lehký, měly jsme mnoho pracovních závazků a dalších aktivit a bylo nám jasné, že stojíme před velkou výzvou. Ze společného plánování jsme ale většinou odcházely nabité pozitivní energií a i díky tomu nyní existuje spolek, silný organizační tým a je otevřená první terapeutická skupina. Věříme, že postupem času se bude tento koncept dále rozšiřovat. Vnímáme totiž jeho potenciál, což nám potvrzuje velmi pozitivní zpětná vazba od dětí, jejich rodičů i veřejnosti. Samy na sobě cítíme, jak byl pro nás vliv dětského kolektivu a přírody zásadní, a právě proto přejeme tyto zážitky dětem, které to v životě nemají jednoduché a tuto možnost nikdy nedostaly.