Skupinová terapie pro děti

CHCI DAROVAT

KDO JSME

Terapie Venku je inovativní projekt, který kombinuje prvky skupinové terapie s pozitivním vlivem přírody na duševní zdraví.

Vedeme dětské terapeutické skupiny, které se každý týden setkávají ve městě a několikrát do roka vyjíždějí na vícedenní pobyt do přírody.

Naše skupiny jsou určené pro děti, které procházejí náročným životním obdobím, potýkají se s psychickými obtížemi, problémy ve vztazích s kamarády či jinde.

Chceme, aby byly naše služby dostupné pro děti ze všech socioekonomických vrstev, proto terapeutické skupiny a výjezdy mimo Prahu probíhají jen za symbolický příspěvek rodičů dětí.

Činnost Terapie Venku je financovaná především z grantů, veřejných sbírek a darů.

AKTUALITY

Právě probíhá sbírka na portálu Darujme.cz na rozvoj terapeutických skupin. Děkujeme všem dárcům.

Na radiu Wave si můžete poslechnout podcast, odkaz zde. Děkujeme za pozvání!

Moc děkujeme Týdeníku Respekt za článek o Terapii Venku, našich aktivitách a prvních týdnech fungování terapeutické skupiny. Moc si této podpory vážíme! Odkaz na článek zde.

Chcete vědět, co je v naší organizaci nového? Napište na email terapievenku@gmail.com váš email a my Vás rádi zařadíme mezi odběratele našeho newsletteru. Můžete nás taky sledovat na Facebooku a Instagramu Terapie Venku.

NAŠE HODNOTY

Důvěra

Chceme, aby děti vnímaly skupinu jako bezpečné a důvěrné místo. Práce ve skupině se řídí pravidly, která se zakládají na respektu k vlastním možnostem i vzájemným odlišnostem.

Příroda

Příroda sama o sobě působí pozitivně na lidskou psychiku. Pobyt v přírodě navíc významně obohacuje terapeutický proces o pestrou škálu zkušeností, ze kterých děti mohou čerpat.

Sounáležitost

Během skupinové terapie vznikají výzvy, jimž vždy čelíme společně. Je pro nás důležitá vzájemná podpora a sounáležitost. Využíváme sílu skupiny ve prospěch jednotlivých členů.

Odbornost

Rozvíjíme způsob práce, který je v českém kontextu do značné míry nový. Zároveň klademe důraz na klasické pilíře odbornosti, tedy na adekvátní vzdělání a pravidelné supervize.

NÁŠ TÝM

Mgr. Anežka Čížková

Psycholožka ve zdravotnickém zařízení se zaměřením na psychodiagnostiku a terapii dětí, vedoucí dětské terapeutické skupiny INEP. Je kandidátkou psychoterapeutického výcviku v dětské sekci ČSPAP. Má zkušenosti s vedením táborů a vícedenních pobytů v organizacích Junák a Scio.

Mgr. Tereza Knotková

Dětská psycholožka, zaměřuje se na psychodiagnostiku, poradenství a krizovou intervenci. Je frekventantkou výcviku v Gestalt psychoterapii a ročního výcvikového kurzu Terapie hrou. Má dlouhodobé zkušenosti s vedením táborů a vícedenních pobytů v organizaci Junák.

Markéta Reichelová

Studentka psychologie připravující se na státní závěrečné zkoušky, má dlouhodobé zkušenosti s vedením táborů a vícedenních pobytů s organizací Junák. V současné chvíli pracuje jako pracovní terapeutka a síťařka v tréninkové kavárně v psychiatrické nemocnici.

Mgr. Anna Ohnisková

Psycholožka, pracuje v ambulanci klinické psychologie. Zabývá se psychodiagnostickou a terapií dětí, působila také jako školní psycholožka a krizová interventka. Během stáže v Anglii se seznámila s možnostmi využití přírody v terapii dětí. Je frekventantkou výcviku ve skupinové terapii.

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje:

Email: terapievenku@gmail.com

Fakturační údaje:

Terapie Venku, z. s.
se sídlem Svojšovická 2834/10, Záběhlice, 14100 Praha 4
IČO: 18032184
zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle L, vložce číslo 77274
ID datové schránky Terapie Venku, z. s.: 9db85k
číslo účtu: 6372114399/0800 (Česká spořitelna)
IBAN: CZ07 0800 0000 0063 7211 4399