Skupinová terapie pro děti

CHCI DAROVAT

KDO JSME

Terapie Venku je inovativní projekt, který kombinuje prvky skupinové psychoterapie s pozitivním vlivem přírody na duševní zdraví.

Vedeme dětské terapeutické skupiny, které se každý týden setkávají ve městě a několikrát do roka vyjíždějí na vícedenní pobyt do přírody.

Naše skupiny jsou určené pro děti, které procházejí náročným životním obdobím, potýkají se s psychickými obtížemi, problémy ve vztazích s kamarády či jinde.

Chceme, aby byly naše služby dostupné pro děti ze všech socioekonomických vrstev, proto terapuetické skupiny a výjezdy mimo Prahu probíhají jen za symbolický příspěvek rodičů dětí.

Činnost Terapie Venku je financovaná především z grantů, veřejných sbírek a darů.

AKTUALITY

Právě probíhá sbírka na portálu donio.cz, pokud nás chcete podpořit, můžete zde.

NAŠE HODNOTY

Důvěra

Chceme, aby děti vnímaly skupinu jako bezpečné a důvěrné místo. Práce ve skupině se řídí pravidly, která se zakládají na respektu k vlastním možnostem i vzájemným odlišnostem.

Příroda

Příroda sama o sobě působí pozitivně na lidskou psychiku. Pobyt v přírodě navíc významně obohacuje terapeutický proces o pestrou škálu zkušeností, ze kterých děti mohou čerpat.

Sounáležitost

Během skupinové terapie vznikají výzvy, jimž vždy čelíme společně. Je pro nás důležitá vzájemná podpora a sounáležitost. Využíváme sílu skupiny ve prospěch jednotlivých členů.

Odbornost

Rozvíjíme způsob práce, který je v českém kontextu do značné míry nový. Zároveň klademe důraz na klasické pilíře odbornosti, tedy na adekvátní vzdělání a pravidelné supervize.

NÁŠ TÝM

Mgr. Anežka Čížková

Psycholožka ve zdravotnickém zařízení se zaměřením na psychodiagnostiku a psychoterapii dětí, vedoucí dětské psychoterapeutické skupiny INEP. Je kandidátkou psychoterapeutického výcviku v dětské sekci ČSPAP. Má zkušenosti s vedením táborů a vícedenních pobytů v organizacích Junák a Scio.

Mgr. Tereza Knotková

Dětská psycholožka, zaměřuje se na psychodiagnostiku, poradenství a krizovou intervenci. Je frekventantkou výcviku v Gestalt psychoterapii a ročního výcvikového kurzu Terapie hrou. Má dlouhodobé zkušenosti s vedením táborů a vícedenních pobytů v organizaci Junák.

Markéta Reichelová

Studentka psychologie připravující se na státní závěrečné zkoušky, má dlouhodobé zkušenosti s vedením táborů a vícedenních pobytů s organizací Junák. V současné chvíli pracuje jako pracovní terapeutka a síťařka v tréninkové kavárně v psychiatrické nemocnici.

Mgr. Anna Ohnisková

Psycholožka, pracuje s  dětmi v oblasti psychodiagnostiky, krátkodobé terapie a krizové intervence, působila také jako školní psycholožka. Během stáže v Anglii se seznámila s možnostmi využití přírody v terapii dětí. Je frekventantkou výcviku ve skupinové terapii.

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje:

Email: terapievenku@gmail.com

Fakturační údaje:

Terapie Venku, z. s.
se sídlem Svojšovická 2834/10, Záběhlice, 14100 Praha 4
IČO: 18032184
zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle L, vložce číslo 77274
ID datové schránky Terapie Venku, z. s.: 9db85k
číslo účtu: 6372114399/0800 (Česká spořitelna)
IBAN: CZ07 0800 0000 0063 7211 4399